WORKSHOP - SIEŤOTLAČ

III. ročník workdhopu sieťotlače sa konal 9. - 11. 3. 2017 v spolupráci so SZSDT Trenčín.

Lektori: Ing. Ľudovít Bartoš, Ľubomír Kobida a Milan Binčík.