Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

VÝSTAVA - ALEKSANDER OLSZEWSKI a MARCIN NOGA

Katedra výtvarnej kultúry PF UMB a Wydział sztuki UTH Radom
Vás pozývajú dňa 3.12 2019 o 10:00 na ovorenie výstavy
Aleksadra Olszewského a Marcina Nogu
GRAFIKA.

Prof. Aleksander Józef Olszewski a Dr. Marcin Noga sú významní predstavitelia poľskej geometrickej abstrakcie, ktorí konfrontujú svoju tvorbu na medzinárodnej úrovni, nie len v rodnom poľsku, ale celosvetovo.Je nám nesmiernou cťou, že páni prijali naše pozvanie na prezentáciu svojej tvorby na pôde našej galérie a predstavia koncepty morfoizmu a vĺn.

Za KVK
Michal Bartko