VÝSTAVA - 1. ROČNÍK

VÝSTAVA ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA ZS V PRIESTOROCH KVK - VIEDLI: Ing. MICHAL BARTKO, PhD., PaedDr. JÁN HUSÁR, PhD. EVA HNATOVÁ, akad. mal., Doc. PaedDr. JAROSLAV UHEL, ArtD., JANUÁR 2012