Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

TRI ŠKOLY, TRI HISTÓRIE, TRI VÝSTAVY

Výstava v priestoroch Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach