ŠVOUČ 2012

Dňa 29.3.2012 sa na katedre výtvarnej kultúry uskutočnila súťaž výtvarných prác študentov v rámci študentskej vedeckej a umeleckej činnosti. Bolo potešiteľné, že súťaže sa zúčastnil väčší počet záujemcov (20), preto boli rozdelení do dvoch kategórií, na sekciu bakalárskych prác a sekciu magisterských prác. Súťažné práce si študenti nainštalovali v priestoroch katedry. Pri jednotlivých prezentáciách  komisia brala do úvahy nielen samotnú výtvarnú úroveň výtvarného výstupu, ale aj obhajobu práce študentom. Komisia v zložení: predseda  PaedDr. Ján Husár, členovia: PhD., Eva Hnatová, akad. mal., PhDr. Jana Kožušková, PhD. Mgr. Adriana Koscelníkoá, Mgr. Mária Škvareková. Výsledky katedrového kola ŠVOUČ: 1. kategória- Bc.: 1. miesto- neudelené, 2. miesto- Martina Minárová, 2.roč., názov: Na tom našom dvore..., komb.tech., konzultant: Hnatová 2. miesto- Lenka Janoušková, 3.roč. názov: Presahy,  komb.tech,, konzultant: Husár, 3. miesto- Ľudmila Chrastinová, 2.roč. názov: Emocionálny spúšťač, čb fotografia, konzultant: Hnatová; 2. kategória- Mgr., 1. miesto- Martina Kleinová, 2.roč., názov: Máš šťastie, že nie si ja, komb.tech., konzultant: Hnatová, 2. miesto- Andrea Ličková, 1.roč., názov: Na krídlach motýľa, kresba tušo, konzultant: Hnatová, 3. miesto- Lenka Michalková, 1.roč., názov: Liečiteľka, komb.tech.,  konzultant: Hnatová