STREETART - RADVANSKÝ JARMOK

Katedra hudobnej kultúry , Univerzitný folklórny súbor Mladosť - MgrArt. Martin Urban, Phd.

Katedra výtvarnej kultúry - MgrArt. Eva Hnatová, ArtD., Mgr. Lenka Kasáčová, PhD., Barbora Vigašová