Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PLENÉR - ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM - ORAVSKÁ LESNÁ 2015