Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

OUR FOUR FLOOR GALLERY

OUR 4 FLOOR GALLERY: výstava prác študentov 2. ročníka z grafického dizajnu, viedli: Michal Bartko a Piotr Kunce, od 24. 2. do cca 15. 3. 2014