Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

NOC VÝSKUMNÍKOV

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - MarieSklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are amongus“. V priestoroch obchodného centra EuropaShopping Centre bolo 27 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity zo Zvolena, Žilinskej univerzity, a iných spoločností zameraných na výskum.

Katedra výtvarnej kultúry prispela vedecko-popularizačnou prednáškou určenou pre širšie publikom, svojím jazykom prispôsobenou detskému poslucháčovi.Akademická maliarka Eva Hnatová, ArtD. predniesla prednášku pod názvom Umenie verzus vedaktorej názov naznačoval možný konflikt týchto dvoch, na prvý pohľad rozdielnych kultúrnych paradigiem. Umenie verzus veda alebo priateľstvo medzi vedou a umením?Cieľom bolo preklenúť tento konflikt a priblížiť poslucháčom prieniky vedy a umenia na príkladoch najrôznejších súčasných umeleckých praxí s cieľom naznačiť zaujímavý potenciál nových technológií, ale aj schopnosti umelca integrovať ľudské poznanie.