MARTIN KAŽMÍR ANNAMÁRIA MICHLÍKOVÁ VÝSTAVA ŠTUDENTSKÝCH PRÁC

 MARTIN KAŽMÍR, ANNAMÁRIA MICHLÍKOVÁ; marec - jún 2015, COFFE BEAN - FAKULTA POLITICKÝCH VIED UMB