JAROSLAV UHEL - IMPRESSUM

JAROSLAV UHEL: IMPESSUM, výstava v priestoroch Galérie na schodoch, Katedra kulturológie, FF UKF v Nitre, 13. 3. - 15. 4. 2012