GRAFIKA

GRAFIKA: výstava študentiov 2. ročníka Bc. stupňa štúdia učiteľstva výtvarného umenia - viedli: Prof. MILAN SOKOL,akad. mal., EVA HNATOVÁ, akad. mal.