GRAFICKÝ DIZAJN - FOTOGRAFIA - MULTIMÉDIÁ

VÝSTAVA ŠTUDENTSKÝCH PRÁC V PRIESTOROCH KVK

VIEDLA - Mgr.Art RIA KMEŤOVÁ, ArtD. ; MAREC 2014