FOTOGRAFIA, GRAFICKÝ DIZAJN, MULTIMEDIÁLNA TVORBA

Výber prác študentov KVK v komunikačných priestoroch bloku C PF UMB.

Marec 2014

Viedla: Mgr. art. RIA KMEŤOVÁ, ArtD.