EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV - 29. 9. 2017

29.9.2017 EURÓPSKEJ NOCI VÝSKUMNÍKOV 2017 sa za PF UMB zúčastnili študentky Katedry výtvarnej kultúry: Bc. Veronika Kollárová, Bc. Andrea Mižáková, Andrea Moravčíková, Dáša Knoppová, Alexandra Kaclová pod vedením Evy Hnatovej ArtD. v stánku s názvom Zaznamenaj pohyb - Kresliace mechanizmy.