Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

DIPLOM 2012

DIPLOM 2012: výstava záverečných prác študentov katedry výtvarnej kultúry v priestoroch Galérie v podkroví Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica, 7. 6. - 22. 6. 2012