Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

DETSKÝ PLENÉR - AUGUST 2015

 

DETSKÝ PLENÉR - priestory PF UMB, august 2015

DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE DETI

Detský plenér 2015

Organizovaný KVK v auguste 2015

 

„Plenér“ vo výtvarnom umení znamená maľovanie krajiny, alebo aj vystavovanie umeleckých diel priamo vonku v prírode.

 

Na Pedagogickej fakulte nebolo cez prázdniny až tak pusto. Chýbali tu síce študenti, ale zato prišli inízvedaví objavitelia! Deti vo veku od 5 do 11 rokov prišli, aby tu spoločne prežili týždenný program, ktorý pre ne pripravila Katedra výtvarnej kultúry.

Cieľom bolo previesť mladých výmyselníkov tvorbou cez rôzne výtvarné techniky. Program bol tematicky poprepájaný výtvarnými hrami podľa možností počasia hlavne vonku. Každý deň bola iná téma, všetky ich však spájalo objavovanie, poznávanie a tvorenie. Okrem spoznania zaujímavých techník a výtvarných materiálov sa malí umelci dozvedeli aj všeličo zaujímavé o prírode a lokálnej kultúre od našich odborných asistentov a doktorandov. Príležitosť uplatniť svoje pedagogické schopnosti využili aj naši študenti výtvarného odboru a učiteľstva pre prvý stupeň.

V rámci týždenného programu si deti vyskúšali rôzne výtvarné techniky,grafiku, maľbu, kresbu, priestorové vytváranie. Pracovali so sadrou a okrem výkresov a iných tradičných podkladov sa maľovalo na chodník i na tváre, čo ocenili najmä malé princezné. A keďže deti majú rady pohyb a my zase ich, dopriali sme im ho. Zábava bola s gymnastickým náčiním, loptovými a pohybovými hrami a zoznámili sa tiež s pohodovou acro-yogou. V tanci sa vybláznili tí dynamickejší, avšak tanečné kroky zanechávajúce stopy nafarbených chodidiel vyhoveli každej povahe.

Príroda nám ponúkla dostatok materiálu a veľký priestor na experimentovanie a hranie. Tešili sa zo širokej palety farieb, tvarov a vzorov. Niet divu, že niektoré krásne rastlinky si chceli zachovať vylisovaním a zaliatím do podoby záložky, či šperku. Taktiež našli využitie k vytváraniu štruktúr a reliéfov v procese výroby ručného papiera.

A keďže hlavnou témou plenéru bola príroda, všetky aktivity ústili k spoznávaniu a priblíženiu sa k nej. Skúmali sme zblízka okolie, dokonca i termokamerou. K bližšiemu pohľadu poslúžili lupy a mikroskopy, ktorými deti spoznávali štruktúry a tvary. Zvyčajne skryté zaujímavosti z ríše rastlín a hmyzu poslúžili ako inšpirácia k výtvarnej činnosti. Pozorovanie sprevádzala prednáška s presahom do prírodovedy, kde sa deti dozvedeli o význame týchto takmer všadeprítomných tvorčekov. Aspoň potom nemali strach z drobných príšeriek pri hľadaní ukrytých pokladov v okolí.Hry smerovali tiež k poznaniu o zákonitostiach prírody, ochrane zdrojov, energii, dôležitosti redukovania a recyklovania odpadu.

Tím pedagógov: Lenka Kasáčová, Evka Hnatová, Katka Lucienkiewiczovák,Monika Gardlíková, Dominika Dodeková, Katka Száková, Sandra Popaďáková, AnnamáriaMichlíková, Boris Cipov

Plenér 1

Plenér 2

Plenér 3

Plenér 4

Plenér 5