DE PROFIL 2012

Výstava DE PROFIL: študenti doktorandského štúdia, priestory PdF UMB, november 2012