D PROFIL 2016

D profil 2016

D profil je výstavný projekt, ktorý má svoju tradíciu na Katedre výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici pod vedením Prof. PaeDr. Jaroslava Uhela, ArtD. Tento rok je to už siedmy ročník tohto projektu. Cieľom je prezentácia aktuálnej výtvarnej tvorby doktorandov študijného odboru  Didaktika výtvarného umenia v dennej a externej forme. Výstava je realizovaná v komunikačných priestoroch školy, čím je sprístupnená nielen študentom PF UMB, ale aj jej návštevníkom. Výstava nám sprístupňuje diela vytvorené rôznymi médiami a technikami, čo vyzdvihuje individuálne spracovania jednotlivých tém každého z vystavujúcich doktorandov. Tento rok sa predstavili doktorandky: Mgr. Dominika Dodeková s ilustračnou tvorbu, Mgr. Monika Gardlíková s rôznorodou maliarskou tvorbou, Mgr. Katarína Nabočíková s maliarskym cyklom Prienik tajomstvami a Mgr. Sandra Popaďáková s grafickými kreáciami. Veríme, že výstava zaujme.