Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

AUTOPORTRÉT INAK

AUTOPORTRÉT INAK - MAĽBA študenti 2. ročníka Bc. stupňa štúdia učiteľstva výtvarného umenia - viedol: Doc. PaedDr. JAROSLAV UHEL, ArtD., december 2011