Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania