Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Exegéza hebrejskej Biblie – teória, kritika, metódy

Monografia  "Exegéza Hebrejskej Biblie" pojednáva v širokých súvislostiach o odbornom výklade starozmluvných biblických textov. Zaoberá sa problémami  autority Biblie, dejinami a motívmi biblickej kritiky, ako aj vzťahom medzi Božím slovom a ľudským jazykom. Vysvetľuje princípy tradičných a moderných exegetických postupov a opisuje jednotlivé kroky exegetického procesu.