Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov

Informácie o publikácii

…Božia reč k človeku v Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, je zapísaná v Novej Zmluve. Preto je slovo Novej Zmluvy hodné našej najvyššej pozornosti a úcty. Snaha o správne a presné pochopenie novozmluvného textu logicky vedie k štúdiu jazyka, v ktorej bola Nová Zmluva pôvodne napísaná – gréčtiny.