Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spoznávanie Božej vôle v pavlovských listoch