Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní profesora Igora Kišša

Predložená práca je nielen vysoko odbornou, ale aj srdcovou záležitosťou autora, ktorý má sám za sebou bohatú kazateľskú činnosť. Po stránke spracovania je zriedkavá v oblasti slovenskej teológie a vôbec jedinečná v oblasti bádania slovenskej evanjelikálnej teológie.