Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní profesora Igora Kišša

Informácie o publikácii

Predložená práca je nielen vysoko odbornou, ale aj srdcovou záležitosťou autora, ktorý má sám za sebou bohatú kazateľskú činnosť. Po stránke spracovania je zriedkavá v oblasti slovenskej teológie a vôbec jedinečná v oblasti bádania slovenskej evanjelikálnej teológie.