Rozkvet humanity v post-komunistickej spoločnosti (prípravná fáza) - Human Flourishing in the Post-Communist Society (Preparatory Phase)

Informácie o projekte

Predmetom projektu je predvýskum priestoru pre úspešnú realizáciu transatlantického výskumu týkajúceho sa Rozkvetu humanity v postkomunistickej spoločnosti prostredníctvom spolupráce oboch výskumných partnerov. Jeho účelom je identifikovať a analyzovať niektoré faktory, ktoré môžu pomôcť postkomunistickej spoločnosti v jej rozvoji ako demokratickej spoločnosti, a ktoré bude možno komparovať s výskumami v iných krajinách a publikovať o nich v rámci ďalšieho rovnako orientovaného výskumu.

Číslo projektu:17/2017/OPS-42
Doba riešenia:20. apr. 2017 - 30. jún. 2017
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Zahraničný projekt:áno