Rozkvet humanity v post-komunistickej spoločnosti - Human Flourishing in the Post-Communist Society

Informácie o projekte

Predmetom projektu je transatlantický výskum vybraných oblastí všestranného rozvoja ľudí v postkomunistickej spoločnosti, konkrétne interdisciplinárne skúmanie rôznych zostávajúcich vplyvov komunizmu, ktoré majú dopad na rozvoj postkomunistických spoločností v Európe.

Číslo projektu:21/2017/OPS-51
Doba riešenia:1. júl. 2017 - 31. dec. 2018
Vedúci projektu:prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Zahraničný projekt:áno