Evanjelikálna teológia Starej zmluvy - The Evangelical theology of the Old Testament

Informácie o projekte

Cieľom projektu je vyskúmať, analyzovať a zosystematizovať dáta týkajúce sa teológie Starej zmluvy, a to na základe analýzy pôvodných hebrejských biblických textov, ako aj doterajších systematických teológií a teológií Starej zmluvy dostupných ako v postkomunistickom regióne, tak aj v databázach ostatných (západných) krajinách), a vytvoriť výstup výskumu – systematický prehľad dejín teológie Starej zmluvy (tzv. Hebrejskej biblie).

Číslo projektu:06/2017/OPS-15
Doba riešenia:1. feb. 2017 - 31. jan. 2018
Vedúci projektu:doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Zahraničný projekt:áno