Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

VEDECKÁ TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2021

Katedra teológie a katechetiky koná vedeckú teologickú konferenciu na tému
 
Teológia po skúsenosti s pandémiou 
 
dňa 2. marca 2021, 9.00 h. v online priestore. 
 
Kontaktná osoba: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.