Termíny štátnych záverečných skúšok

Magisterské štátnice:

1. termín:            28. 5. 2019 o 9.00 hod.

2. termín:            23. 8. 2019 o 9.00 hod.

 

Bakalárske štátnice:

1. termín:            18. 6. 2019 o 9.00 hod.

2. termín:            26. 8. 2019 o 9.00 hod.