Riziková mládež

Informácie o publikácii

Riziková mládež

Riziková mládež

Autor/Kolektív:Tatiana Tomčíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0360-2
Počet strán:129

Riziková mládež