Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií

Informácie o publikácii

Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií

Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií

Autor/Kolektív:Miroslava Tokovská
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0528-6
Počet strán:220

Starostlivosť o človeka v kontexte vybraných pomáhajúcich profesií