Politika zamestnanosti

Informácie o publikácii

Politika zamestnanosti

Politika zamestnanosti

Autor/Kolektív:Peter Jusko - Renáta Halásková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0339-8
Počet strán:164

Politika zamestnanosti