Sociálna práca s rodinou

Informácie o publikácii

Sociálna práca s rodinou

Sociálna práca s rodinou

Autor/Kolektív:Alžbeta Brozmanová Gregorová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0501-9
Počet strán:150

Sociálna práca s rodinou