Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

The Award goes to Universities

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Vďaka projektu sa študenti našej univerzity môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu. Počas projektu sa tím učiteľov z rôznych katedier UMB vyškolí v metodike vedenia programu DofE, vytvorí materiály k jeho implementácii a meraniu jeho prínosov na univerzite a bude vzdelávať a viesť študentov v rámci výberového dvojsemestrálneho predmetu, zameraného na rozvoj ich vedomostí a zručností v práci s mladými ľuďmi podľa tejto metodiky. Študenti absolvujú nielen teoretickú prípravu, ale ich úlohou bude viesť podľa metodiky DofE minimálne dvoch mladých ľudí tak, aby smerovali k dosiahnutiu bronzovej úrovne ceny. Súčasťou projektu je aj výskum zameraný na analýzu rozvoja vybraných kompetencií študentov a študentiek absolvujúcich DofE.

Viac o projekte www.dofe.umb.sk