RSS RSS print

Zoznam zatvorených predmetov v zimnom semestri v akademickom roku 2017/2018

Zoznam zatvorených predmetov v zimnom semestri v akademickom roku 2017/18

Študenti a študentky majú dané predmety odobraté zo zápisných listov, v prípade potreby kreditov majú možnosť nahradiť si uvedené predmety inými/otvorenými predmetmi do 29.9.2017. Dané predmety budú odstránené aj z rozvrhu.

Bakalárske štúdium denná forma

Povinne voliteľné predmety 2. ročník:

1d-RPR-711 Rodinné právo

Povinne voliteľné predmety 3. ročník:

1d-PHZ-711 Psychohygiena a duševné zdravie

Výberové predmety 2. ročník:

1d-RPR-711 Rovnosť príležitostí a rodová problematika

1d-GBV-711 Globálne vzdelávanie

Výberové predmety 3. ročník:

1d-PSP-711 Podniková sociálna politika

Magisterské štúdium denná forma

Výberové predmety 1. ročník:

2d-KZS-711 Kazuistický seminár

Výberové predmety 2. ročník:

2d-MUV-711 Multikultúrna výchova

2d-SHR-711 Súčasné trendy v harm reduction

Kontaktný formulár

=