Výučba predmetu Pracovné právo (denné štúdium)

Výučba predmetu Pracovné právo (denné štúdium) bude prebiehať dištančnou formou vzdelávania (online). Predmet vyučuje JUDr. Lucia Petríková, PhD. (lucia.petrikova@umb.sk) z Právnickej fakulty UMB. Predmet bude vyučovaný súčasne aj pre študijný program andragogika a bude prebiehať v blokoch:

  • 24.9.2021 (piatok) od 8.30h - 14.00h
    8.10.2021 (piatok) od 8.30h - 14.00h
    5.11.2021 (piatok) od 8.30h - 14.00h 

O ďalšom postupe vás bude informovať dr. Petríková prostredníctvom študentských e-mailových adries.