Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Projekt Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica

Projekt Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica je výsledkom dlhoročnej spolupráce Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Komunitnej nadácie Zdravé mesto. Projekt mapuje potreby a životné príbehy žien rôznych národností žijúcich v meste Banská Bystrica a jeho okolí. Vedúcou riešiteľkou projektu z katedry sociálnej práce je doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Dňa 29. 5. 2023 sa v 365.labbe na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici konala verejná diskusia k predbežným zisteniam výskumného projektu Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica a otvorenie výstavy fotografií. Cieľom stretnutia bolo hľadať prepojenia, zdieľať a uvažovať o tom, ako v tejto téme ďalej pokračovať. Výstavu ste si mohli pozrieť v 365.labbe v priebehu júna 2023, neskôr na Filozofickej fakulte UMB a v súčasnosti v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Fotomomentky z tejto akcie

#pdfumb #umb #komunitnanadaciazdravemesto #neviditelnezeny #365labb #photovoices