Oznam - Ekonomika a manažment sociálnej práce

Oznam pre študentov 1. roč. Ekonomika a manažment sociálnej práce externé štúdium pre zimný semester 2019.

Predmet Informatika bude odučený v dňoch 9. a 10. septembra v posluchárni CAU1 na Ekonomickej fakulte UMB v NOVEJ budove – Cesta na amfiteáter 1.

Základy ekonómie odučí doc. Hronec dňa 11. 9. 2019 v posluchárni T10P219 na EF UMB v HLAVNEJ budove – Tajovského 10.

Oznam pre študentov 2. roč. Ekonomika a manažment sociálnej práce externé štúdium pre zimný semester 2019.

DÔLEŽITÉ! Výučba v termínoch 9.9.2019, 10.9.2019 a 13.9.2019 sa presúva na október a november. O termínoch a miestnostiach budeme včas informovať. Sledujte oznamy Katedry sociálnej práce a študentské maily.

Oznam pre študentov 2 roč. Ekonomika a manažment sociálnej práce denné štúdium pre zimný semester 2019.

 Úvodné bloky predmetu Manažment ľudských zdrojov budú prebiehať 25.10.2019 a 15.11.2019 od 8.15h v miestnosti T10P8 na Ekonomickej fakulte UMB. Ostatné termíny výučby si dohodnete s vyučujúcim.