Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dodatočné prijímacie konanie na doktorandské štúdium sociálnej práce

Milé uchádzačky, milí uchádzači o doktorandské štúdium v študijnom odbore sociálna práca,
bližšie informácie o dodatočnom prijímacom konaní v študijnom odbore sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici nájdete v sekcii Chcem študovať - Doktoranské štúdium - Sociálna práca.
Priamy odkaz na webstránku: https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/doktorandske-studium/socialna-praca.html

Termín podávania prihlášok je do 20. augusta 2023.