RSS RSS print

Odborné praxe

Podklady k praxi:

Prehľad odborných praxí KSP od akademického roka 2015/2016

Prehľad odbornej praxe KSP pre 3.r. Bc. v akademickom roku 2016/2017

Prehľad odbornej praxe KSP pre 2.r. Mgr. (externé štúdium) v akademickom roku 2016/2017

 

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Metodické pokyny pôvodné (Bc.):

Odborná prax 2

Odborná prax 3

Metodické pokyny nové (Bc.):

Odborná prax 1

Odborná prax 2

Odborná prax 3

Podklady k praxi (Bc.):

Portfólium o praxi (Bc.) - denné a externé štúdium

Príloha 1 (Odborná prax 1) - Potvrdenie o absolvovaní praxe

Príloha 1 (Odborná prax 2 pôvodná) - Potvrdenie o absolvovaní praxe

Príloha 1 (Odborná prax 2 nová) - Potvrdenie o absolvovaní praxe

Príloha 1 (Odborná prax 3 pôvodná) - Potvrdenie o absolvovaní praxe

Príloha 1 (Odborná prax 3 nová) - Potvrdenie o absolvovaní praxe

Príloha 2 - Identifikačné údaje ŠVZ

Príloha 3 - Charakter sociálnej práce a sebareflexia študenta/študentky

Príloha 4 - Správa z absolvovanej odbornej praxe

Príloha 5 - Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti

Príloha 6 - Potvrdenie zamestnávateľa o odbornej praxi zamestnanca v oblasti sociálnej práce

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Metodické pokyny pôvodné (Mgr. externé štúdium):

Odborná prax 6 (SM)

Metodické pokyny (Mgr.):

Odborná prax

Podklady k praxi (Mgr.):

Portfólium o praxi pôvodné (Mgr.) - externé štúdium

Portfólium o praxi (Mgr.) - denné a externé štúdium

Príloha 1 - Potvrdenie o absolvovanej praxi

Príloha 1 - Potvrdenie o absolvovanej praxi (externé štúdium)

Príloha 2 - Identifikačné údaje ŠVZ

Príloha 3 - Charakter sociálnej práce a sebareflexia študenta/študentky

Príloha 4 - Správa z absolvovanej odbornej praxe

Príloha 5 - Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti

Príloha 6 - Potvrdenie zamestnávateľa o odbornej praxi zamestnanca v oblasti sociálnej práce

 

 

Dohodu o spolupráci nájdete na http://www.pdf.umb.sk/studium/praxe.html

Zoznam aktuálnych organizácií nájdete na http://www.pdf.umb.sk/studium/praxe.html

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=