Študijní poradcovia a poradkyne

Bakalársky stupeň (Bc.)

 

Sociálna práca 1. ročník

(denné a externé)

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

jana.solcova@umb.sk

A006 prízemie

048 446 4784

Sociálna práca 2. ročník

(denné a externé)


doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

alzbeta.gregorova@umb.sk

A006 prízemie

048 446 4784

Sociálna práca 3. ročník

(denné a externé)


PhDr. Marek Stachoň, PhD.

marek.stachon@umb.sk

A 108 1. poschodie

048 446 4350

Ekonomika a manažment sociálnej práce 3. ročník

(denné a externé )

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

jana.solcova@umb.sk

A006 prízemie

048 446 4784

Magisterský stupeň (Mgr.)

Sociálna práca 1. ročník

(denné a externé)


doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

ladislav.vaska@umb.sk

A004 prízemie

048 446 4783

Sociálna práca 2. ročník

(denné a externé)


PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.

michaeala.savrnochova@umb.sk

A 215, 2. poschodie

048 446 4525