Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Živé knihy proti extrémizmu

http://reginastred.rtvs.sk/clanky/u-nas-doma/143025/zive-knihy-proti-extremizmu