Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vzdelávací workshop 10.12.2018

Téma:  Ako sa rozhodovať v etických dilemách vo verejnej správe

Prednášajúci: Mgr. Zuzana Grochalová, Transparency International Slovensko

Účastníci: študenti druhého ročníka bc. štúdia sociálnej práce

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4781
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 005/1