Sociálna politika a sociálna práca s ľuďmi ťažko zdravotne postihnutými v Poľsku

23.10. 2018 kolega Mikolaj Olszewski z univerzity v Radome prednášal pre našich študentov na tému Sociálna politika a sociálna práca s ľuďmi ťažko zdravotne postihnutými v Poľsku.

PhDr. Marek Stachoň, PhD.

PhDr. Marek Stachoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry, Podpredseda Akademického senátu PF UMB, Koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu a program Erasmus+

Telefón:
048 446 4785
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 002/1