Sociálna politika a sociálna práca s ľuďmi ťažko zdravotne postihnutými v Poľsku

23.10. 2018 kolega Mikolaj Olszewski z univerzity v Radome prednášal pre našich študentov na tému Sociálna politika a sociálna práca s ľuďmi ťažko zdravotne postihnutými v Poľsku.

PhDr. Marek Stachoň, PhD.

PhDr. Marek Stachoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry,katedrový koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu a program Erasmus+, koordinátor rozvrhu

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 108