"Sila zážitku v učení" 18.10.2018

Zimný semester sme opäť pokračovali v sérii vzdelávacích olovrantov v spolupráci s PDCS. 18. októbra 2018 bola našou témou „Sila zážitku v učení“ (aktivizujúce metódy vo vzdelávaní) s prihliadnutím na prácu sociálnych pracovníkov a pracovníčok.
Študenti a študentky sa mohli dozvedieť ako podnietiť aktivitu počas tréningu, či vyučovania, ako rozpútať diskusiu, ako pracovať s vlastným postojom pri spolupráci s kolegami a kolegyňami, ako zážitok v hre či simulácii dokáže efektívne otvárať oči a srdce budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Našou hostkou bola vyštudovaná psychologička Miroslava Žilinská, ktorá pôsobí v PDCS ako trénerka a konzultantka. Má skúsenosti aj ako terénna sociálna pracovníčka v Občianskom združení Odyseus, kde sa zameriavala na prácu s vylúčenými komunitami, predovšetkým s ľuďmi, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v pouličnom sexbiznise. Moderátorkou podujatia bola Katarína Bajzíková, ktorá pôsobí v PDCS ako programová koordinátorka globálneho vzdelávania a konzultantka.
Séria vzdelávacích olovrantov je súčasťou konzorciálneho projektu globálneho vzdelávania financovaného z prostriedkov SlovakAid.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu, momentálne na RD

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215