Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hra o planétu

Hra o planétu....
....to je názov nášho nového výberového dvojsemestrálneho predmetu na PF UMB (realizovaného v rámci projektu "Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania", v spolupráci s Človek v ohrození, CEEV Živica, PDCS a za finančnej podpory SlovakAid), na ktorom sa prostredníctvom efektívneho učenia pozeráme na témy globálneho vzdelávania. Študenti a študentky sa zamýšľajú nad tým, ako vplýva každý z nás na tých ostatných a tiež na životné prostredie. Zároveň diskutujeme o tom, že nikto nie je bez zodpovednosti. V druhom semestri bude cieľom predmetu prostredníctvom stratégie service learning vytvoriť a zrealizovať mikroprojekt na vybranú tému globálneho vzdelávania...
...včerajší blok sa niesol v duchu "podpora ľudskosti" a okrem iného sme pre študentov a študentky zrealizovali živú knižnicu...pripájame zopár viet od študentov a študentiek:
"..som vďačná z všetko, dnešná hodina mi dala veľmi veľa, obrovský rešpekt, skladám klobúk.."...Teraz si viac začnem všímať rôznorodosť druhých ľudí..." "Viac si prajem účasť na podobných aktivitách..."...Teraz si viac vážim tých, ktorí robia niečo pre ostatných...".."Prostredníctvom príbehov ľahšie pochopím, čím si ľudia prešli, cez ich emócie, ktoré môžem reálne vidieť a cítiť a viac diskutovať..."Príbehy sú pre ľudí dôležité, vedia vykresliť skutočný svet nie len predstavu..."

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu, momentálne na RD

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215