Deň arteterapie

Deň arteterapie na Katedre sociálnej práce

Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie dňa 9.12.2017, ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu pre tohoročný Deň arteterapie nebol náhodný, ale spája sa s prvým výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka a cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie.

Deň arteterapie mal napomôcť k rozvoju arteterapie na Slovensku a jeho cieľom bolo:

  • zažiť arteterapeutický proces a jeho využitie v praxi;
  • nadobudnúť nové poznatky v oblasti arteterapie;
  • združiť odborníkov v oblasti arteterapie;
  • nadviazať vzájomnú spoluprácu s organizáciami, ktorých predmetom činnosti je arteterapia;
  • prispieť k informovanosti občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti z oblasti arteterapie.

Katedra sociálnej práce sa v spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov zapojila do organizovania tejto jedinečnej udalosti na Pedagogickej fakulte UMB. Organizátori vytvorili možnosť dotknúť sa ich techník prostredníctvom workshopov „Etudy z kriminálu“  (Peter Trepáč) a „9 životov“ (Katarína Kurčíková) a zároveň vytvorili priestor pre diskusiu na tému arteterapia.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu, momentálne na RD

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215