Deň arteterapie 8. marec 2019

Deň arteterapie – 8. marca

Katedra sociálnej práce sa v spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov zapojila do organizovania tejto jedinečnej udalosti na Pedagogickej fakulte UMB a zároveň vytvorila priestor pre diskusiu na tému arteterapia. Organizátori vytvorili možnosť dotknúť sa arteterapie prostredníctvom workshopu „Etudy z kriminálu“ (Peter Trepáč) a vyskúšať si techniky na  arteterapeutickom seminári (Katarína Kurčíková). Deň arteterapie bol vyhlásený Asociáciou slovenských arteterapeutov na konferencii Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie dňa 9.12.2017, ktorá sa konala na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výber termínu nebol náhodný, ale spája sa s výročím vzniku Asociácie slovenských arteterapeutov, nakoľko hlavná myšlienka a cieľ Dňa arteterapie priamo korešponduje so stanovami asociácie.

Deň arteterapie napomáha k rozvoju arteterapie na Slovensku a jeho cieľom bolo:

  • zažiť arteterapeutický proces a jeho využitie v praxi;
  • nadobudnúť nové poznatky v oblasti arteterapie;
  • združiť odborníkov v oblasti arteterapie;
  • nadviazať vzájomnú spoluprácu s organizáciami, ktorých predmetom činnosti je arteterapia;
  • prispieť k informovanosti občanov, odborných inštitúcií a širokej verejnosti z oblasti arteterapie.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu, momentálne na RD

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215